30.7.2019

Ethän tuikkaa lähimetsääsi tuleen!Syttyvää on Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piirin kesäkampanja, jonka tarkoitus on muistuttaa metsäpalovaarasta, turvallisesta tulenteosta ja jokamiehenoikeuksista.

Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen, kun maasto on kuiva. Silloin ei saa tehdä avotulta, sillä tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta sellaista tulta, joka saattaa levitä ympäristöön maata pitkin tai kipinöinnin välityksellä. Myös kertakäyttögrillien käyttäminen on avotulen tekemistä.

Metsäpalovaroituksen aikaan tulen saa tehdä ainoastaan maasta eristettyyn grilliin, tiiliseen tai kiviseen tulisijaan tai muuhun vastaavaan rakennelmaan, josta tuli ei voi levitä edes kipinöinä. Esimerkiksi retkeilykohteiden hormillisia keittokatoksia voi useimmiten käyttää.

Retkeilykohteiden tulentekopaikoilla on harvoin opasteita metsäpalovaaran huomioimisesta ja turvallisesta tulenteosta. Niinpä on luonnossa liikkujan omalla vastuulla ottaa selvää asiasta. Pätevä retkeilijä tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa.

Varmista aina ennen tulentekoa, onko metsäpalovaroitus voimassa: ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset


Luonnontilassa tulipalo on metsän luontainen uusiutumiskeino, joka lisää metsän monimuotoisuutta. Kuitenkin Etelä-Suomen pirstoutuneissa metsissä palo voi olla joillekin eliölajeille iso kriisi, koska niillä ei ole muuta paikkaa mihin siirtyä. Useimmat metsäpalot Suomessa ovat ihmisen aikaansaannosta ja johtuvat nimenomaan huolimattomasta tulenkäsittelystä.

Pinta-alaltaan pienet lähiluontokohteet ovat erityisen alttiita huolimattoman tulenteon riskeille. Vapaaksi päässyt tuli voi hävittää koko metsän, minkä myötä retkeilykohde ei ole enää entiseen tapaan käytettävissä ulkoiluun ja virkistäytymiseen. Ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon arvostuksen kannalta tärkeitä lähiluontokohteita ei ole varaa menettää. Kaupunkiluonnossa metsäpalo on myös vakava uhka yleiselle turvallisuudelle.

Maastopalot aiheuttivat mittavia tuhoja ympäri Eurooppaa viime kesän aikana. Pelkästään Ruotsissa metsää ja maastoa on arvioitu olleen tulessa noin 25 000 hehtaarin alueella, ja viranomaiset olivat huolissaan siitä, etteivät ihmiset huomioineet metsäpalovaroitusta. Myös Suomessa maastopalojen riski oli poikkeuksellisen korkea koko maassa.

Ilmatieteen laitos on arvioinut, että ilmastonmuutoksen seurauksena metsäpalojen riski kasvaa jonkin verran kuluvan vuosisadan aikana Suomessa. Tutkimuksen mukaan korkean metsäpaloriskin päivien havaittiin lisääntyvän vuosisadan loppuun mennessä 10–40 prosenttia käytetystä päästöskenaariosta riippuen. Laajat metsäpalot myös kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Lähteet: Metsähallitus (luontoon.fi), Ilmatieteen laitos, Pelastustoimi, Yle
Kuvat: Satu Suvanto