30.3.2020

Pelastetaan pörriäiset!

Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri aloittaa monimuotoisuusteemaisen ympäristökasvatus- ja luonnonsuojelukampanjan, joka kutsuu mukaan kylvämään kukkia ja tutustumaan pölyttäjähyönteisten maailmaan.


Pelastetaan pörriäiset! -kampanja kannustaa pieniin tekoihin monimuotoisuuden hyväksi. Yksittäinen ihminen voi kylvää niittykukkia niille sopiville alueille, ylläpitää läpi kesän kukkivaa pihaa tai parveketta, tehdä hyönteishotelleja tai jättää pihalleen lahopuuta ja hoitamatonta aluetta. Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri postittaa kampanjan myötä jäsenilleen sekä muille pörriäisten tukemisesta kiinnostuneille niittykukkien siemeniä kylvöohjeineen, tiedottaa sosiaalisessa mediassa ja pyrkii (olosuhteiden salliessa) järjestämään hyönteishotellien nikkarointitapahtuman, niittyretken sekä tutustumiskäynnin mehiläistarhalle.

Pölyttäjähyönteisistä on syytä kantaa huolta. Hyönteisten määrä on romahtamassa maailmanlaajuisesti. Huomattava osa ekosysteemien toiminnoista on riippuvaisia hyönteisistä, ja muun muassa ihmisen ruuantuotanto on vaarassa, mikäli hyönteiskatoa ei saada pysäytettyä. Tutut pörriäiset ovat ihmiselle korvaamattoman tärkeitä. Luonnonvaraiset kimalaiset pölyttävät merkittävän osan ihmisen ravintokasveista. Tärkeitä pölyttäjiä kimalaisten ohella ovat myös mehiläiset ja kukkakärpäset sekä jossain määrin ampiaiset ja tietyt perhoset ja kovakuoriaiset.

Kimalaisia uhkaavat etenkin maatalouden tuholaistorjuntamyrkyt sekä sopivien elinympäristöjen katoaminen. Kimalaisten suosimat, luonnonvaraisia kukkia kasvavat pientareet, avo-ojat, niityt ja laitumet ovat vähentyneet maankäytön muutosten myötä. Laajat viljelymaat, joissa kasvaa vain yhtä tuotantokasvilajia ja joissa tuholaisia torjutaan kemiallisesti, eivät juuri sovellu kimalaisten elinympäristöiksi. Varhaiskeväällä kukkivat pajut ovat heräilevien kimalaiskuningattarien tärkeimpiä ravinnonlähteitä, ja “maiseman siistiminen” pajukoita poistamalla vaarantaa kuningattarien selviytymisen ja siten koko kimalaispesien syntymisen. Kimalaiset tarvitsevat keväästä syksyyn kukkivia monilajisia ympäristöjä.

Kylvämällä niittykukkia voidaan tarjota konkreettista apua kimalaisille. Tekemällä hyönteishotelleja autetaan etenkin erakkomehiläisiä ja muita hyönteisiä, jotka kärsivät sopivien pesäkolopaikkojen pulasta. Pelastetaan pörriäiset! -kampanjan ympäristökasvatuksellinen sisältö vaikuttaa myös yleiseen tietouteen kimalaisten, muiden pölyttäjähyönteisten, luonnonkukkien ja monien muiden lajien sekä kokonaisten ekosysteemien tilanteesta ja niiden suojelun välttämättömyydestä. Luomme kampanjan ohessa myös materiaaleja ja toimintamalleja, jotka annetaan kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäväksi.

Kampanjan toteuttamiseen on saatu Symbioosin ry:n luonnonsuojeluapurahaa.

Lisätietoja antaa Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja: Milla Aalto, milla.m.aalto@utu.fi

Kuva: Susanna Soisalo