28.9.2014

Climate March ei vielä riitä

Teksti: Sofia Böling

21.9. kansainvälinen Avaaz-verkosto järjesti ilmastomarsseja ympäri maailmaa 2646 tapahtumassa 162 maassa. Osallistujia oli yli 675 000. Mielenosoitusten tarkoituksena oli paitsi painostaa päättäjiä tekemään päätöksiä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä myös näyttää mielenosoituksista saatu kuvamateriaali maailman vaikutusvaltaisille henkilöille New Yorkin ilmastokokouksessa 23.9., jossa Avaaz-järjestöllä oli vartin puheenvuoro.

Yhden päivän kokouksessa ei ollut tarkoitus neuvotella tai tehdä sopimuksia, vaan jokaisen osallistujan toivottiin julistavan uusia ja innovatiivisia tapoja vähentää oman yrityksen tai valtion kasvihuonepäästöjä. Tarkoituksena oli luoda pohjaa YK:n tuleville ilmastoneuvotteluille. Uusi ilmastosopimus on tarkoitus solmia Pariisissa vuoden 2015 alussa.

New Yorkin Climate March on historian suurin mielenosoitus ilmastonmuutosta vastaan. Myös täällä Turussa järjestettiin ilmastomarssi, jossa osallistujia oli oman arvioni mukaan noin sata.

Huikea osallistujamäärä Climate Marcheissa kertoo siitä, että ihmiset ovat väsyneitä poliittiseen vääntöön ja luonnon riistämiseen. Me olemme huolissamme ja peloissamme, ja aiheesta: Arktiksen jääpeite pienenee kiihtyvällä tahdilla, ja merenpinnan nousun vuoksi saarivaltioita on muuttumassa elinkelvottomaksi.

Jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin rajoitettua kahteen asteeseen, tarvitaan kansainvälisiä toimia: fossiilista polttoaineista on luovuttava, julkiseen liikenteeseen on panostettava ja kasvihuonepäästöjä verotettava rajusti.

Ilmastonmuutos ei odota parempia taloudellisia aikoja tai konfliktien ja valtioiden erimielisyyksien ratkaisemista. Meidän tavallisten kansalaisten on osoitettava päättäjille, että me emme lopeta vaatimasta kunnianhimoista ja sitovaa kansainvälistä sopimusta ensi vuonna Pariisissa.

Pidetään meteliä sosiaalisessa mediassa, politiikassa ja kaduilla ja huolehditaan siitä, että ilmastonmuutos ei katoa julkisesta keskustelusta ennen kuin on liian myöhäistä...

Katso upea video päivän tapahtumista: peoplesclimate.org