8.3.2016

Uusi metsäohjelma uhkaa Lounais-Suomen metsien monimuotoisuuden rippeitä

Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piirin tiedote Lounais-Suomen uudesta metsäohjelmasta

© Silja Aalto
Metsäkeskus on julkaissut Lounais-Suomen uuden metsäohjelman, jonka on määrä ohjata metsien käyttöä Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella 2016–2020. Ohjelman hakkuukertymätavoitteena on 6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä on yli 1,3-kertainen edellisen kauden toteutuneisiin hakkuisiin nähden. Uudessa ohjelmassa ajetaan voimakkaasti puutuotannon kasvua monikäyttö- ja suojelutavoitteiden jäädessä sivuasemaan, mikä on omiaan edistämään Lounais-Suomen metsien ekologisen tilan heikkenemistä ja monimuotoisuuden hupenemista.

Ohjelmassa valitun hakkuutavoitteen kerrotaan olevan suurin kestävä hakkuumahdollisuus, mutta tämä ei pidä paikkaansa ekologisen kestävyyden osalta. Ohjelmassa puhutaan kestävyydestä pääasiassa puutuotannollisen kestävyyden kannalta, ja muut kestävyyden osa-alueet tulevat mainituiksi lähinnä sivuhuomautusten kautta ilman riittävän konkreettisia toteuttamisstrategioita.

Yhdeksi päämääräksi ohjelmassa on kirjattu monimuotoisuuden turvaaminen, mutta kyseinen tavoite ei voi mitenkään linjatuilla toimenpiteillä toteutua. Metsien uhanalainen lajisto on riippuvainen ennen muuta järeästä kuolleesta ja elävästä puusta, jonka määrää hakkuiden kasvattaminen tulee väistämättä vähentämään. Lisäksi ohjelmanmukainen toiminta uhkaa uhanalaiselle lajistolle tärkeitä elinympäristöjä.

Ohjelmassa kuvataan Suomen metsien suojelutilannetta kansainvälisestikin verrattuna korkeaksi, mutta todellisuudessa suojelu keskittyy Pohjois-Suomen alueelle Etelä-Suomen jäädessä parin prosentin suojelualan piiriin. Lounais-Suomen metsien tapauksessa puhutaan joka tapauksessa jo nykyiselläänkin biodiversiteetiltään keskimäärin erittäin köyhtyneistä metsistä, joista iso osa lahopuulajistosta on kadonnut tai merkittävästi taantunut.

Tilanne ei ole ekologiesti kestävä nyt, eikä hakkuiden kasvattaminen sitä ainakaan paranna. Edes monimotoisuuden ”turvaaminen” ei Lounais-Suomen alueella riitä kestävyyden saavuttamiseksi, vaan metsätoiminnassa tulisi aktiivisesti kehittää monimuotoisuuden suojelua nousuun. Olemassa oleva sukupuuttovelka tulee todennäköisesti myös heikentämään uhanalaisten metsälajien tilaa entisestään joka tapauksessa, vaikka hakkuut pidettäisiin entisellä tasollaan.

Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri ei hyväksy ohjelmassa linjattuja puutuotantostrategioita, jotka ovat täysin ristiriidassa sekä kestävyyden periaatteiden että metsäohjelman itsensä tavoitteleman monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteen kanssa.

Uudet alueelliset metsäohjelmat vuosiksi 2016–2020 ovat luettavissa metsäkeskuksen sivuilta: www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat

Lisätiedot:

Katariina Vuorinen, Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piirin varapuheenjohtaja
katariina.e.vuorinen [ät] utu [piste] fi

Tiedote 8.3.2016