29.11.2016

Luontoarvokartoitusta Liedon kuntametsissä

Tiedote 29.11.2016
© Katariina Vuorinen

Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri herätteli menneen kesän aikana metsäinventointitoimintaa ”Lähimetsät haltuun!” -kampanjan puitteissa. Kartoitimme kohteita Liedon kuntametsissä yleisten luontoarvojen sekä velvoittavien lakikohteiden osalta tuottaen tietoa paitsi piiriaktiivien käyttöön, myös suoraan kunnalle.

Inventointikohteet olivat suurilta osin kalliomännikköä, jota halkovat kosteammat, kuusivaltaiset alueet sekä pienialaiset suot. Puusto oli paikoin vanhaa. Useille metsille olivat tyypillisiä kilpikaarnamännyt, järeät mäntylahopuut sekä maaston muotojen mukaan vaihtelevat pienelinympäristöt, ja kartoituksissa rajattiin useita metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Lisäksi havaittiin muutamia uhanalaisia lajeja ja löydettiin liito-oravan lisäntymis- ja levähdyspaikka. Kartoitusten pohjalta esitimme suojeltavaksi kahta kalliomännikköaluetta.

Lisätiedot:

Katariina Vuorinen, varapuheenjohtaja, Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri ry.
katariina.e.vuorinen [ät] utu [piste] fi