4.11.2015

Katsaus tulevaan toimikauteen

Tiivistelmä piirin syyskokouksen ja uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä

Vaspin syyskokous järjestettiin tänä vuonna jo syyskuun puolivälissä, ja nyt uusi piirihallitus on myös ennättänyt pitää järjestäytymiskokouksensa, jonka yhteydessä jaettiin yhdistyksen tärkeät vakanssit hallituksen jäsenten kesken.

Piirin puheenjohtajana jatkaa syyskokouksen valitsema Milla Aalto, joka on vaikuttanut samassa toimessa jo useamman vuoden. Varapuheenjohtajiksi hallitus valitsi keskuudestaan Katariina Vuorisen ja Silja Aallon, joista jälkimmäinen sai hoitaakseen myös piirin tiliasiat. Sihteeriksi valittiin Antti Järvinen. Lisäksi ensi kaudella hallitukseen kuuluvat Sofia Böling, Anni Mätinki ja Elina Multaharju.

Syyskokous hyväksyi hallituksen laatimat esitykset piirin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta toimikaudelle 2016 ilman lisähuomioita. Toimintasuunnitelmassa annetaan aiempaa enemmän huomiota leiritoiminnalle, jonka kehittämiseen Vasp haluaa nyt panostaa. Nuorten luonnonharrastusleirin sekä Kaksi kieltä ja luonto -hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettavan kaksikielisen lastenleirin ohella piiri tähtää myös yhden oman lastenleirin järjestämiseen.

Lähimetsät haltuun! -kampanjaa jatketaan muun muassa metsäkartoitushankkeen ja lähimetsäretkien merkeissä. Ympäristötoiminnassa resurssit keskitetään erityisesti aiempina vuosina suosituiksi osoittautuneisiin toiminnanmuotoihin, mutta myös uusia ideoita voidaan kokeilla.

Lasten luontokerhotoimintaa halutaan myös kehittää. Uusi kerhoja perustetaan, mikäli rahoitus saadaan järjestettyä. Nuorten luonnonharrastusta pyöritetään samalla tutulla intensiteetillä, mutta suunnitelmissa on päivä- ja viikonloppuretkien sekä luonnonharrastusleirin ohella myös Norjan-matka, jonka toteutuminen kuitenkin on niinikään kiinni rahoituksesta.

Jäsenhankintaan ja piirin tekemiseen tunnetummaksi kiinnitetään myös entistä enemmän huomiota. Vuonna 2016 tulee kuluneeksi tasan neljäkymmentä vuotta piirin perustamisesta, ja juhlavuosi on tarkoitus ottaa huomioon toiminnassa, saattaapa luvassa olla peräti vuosijuhlat yhdistyksen alkuperäisenä rekisteröimispäivänä 10. joulukuuta.

Toimintasuunnitelman painotukset näkyvät myös budjetissa. Suurimmat rahavirrat suunnataan leireihin, luontokerhoihin ja retkeilyyn, mutta näiden toiminnanmuotojen on tarkoitus myös saada paljon ulkopuolista rahoitusta, minkä lisäksi ne tuovat piirin kassaan osallistumismaksutuottoja. Ympäristötoiminnassa rahaa kohdennetaan suurimman suosion saaneisiin toiminnanmuotoihin.

Lisäksi syyskokous päätti, että jatkossakin piirin kokouskutsut lähetetään ensisijaisesti Luonto-Liiton jäsenlehti Nuorten Luonnon kautta, mutta mikäli tämän ilmestymisaikataulu ei sovi yhteen kokouksen koollekutsumisajan kanssa, voidaan kutsu julkaista vaihtoehtoisesti Turun Sanomissa.