24.4.2015

Pelastuvatko Purunpään metsät?

Hakkuut saatiin pysäytettyä, mutta ratkaisu on maanomistajan käsissä

Purunpään alue Kemiönsaarella on maisemallisesti ainutlaatuinen, metsäinen ja korkeakallioinen niemi Saaristomeren rannalla. Kaikkiaan 350 hehtaarin laajuisella alueella luonto on monimuotoista ja vaihtelevaa. Saaristomeren kansallispuistoa suunniteltaessa 1970-luvulla asiantuntijat pitivätkin Purunpään saamista osaksi kansallispuistoa erittäin tärkeänä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä maat omistava kulttuuriyhdistys Konstsamfundet vastusti suojelua.

Purunpään tulevaisuudesta nousi viime syksynä laaja huoli, kun Konstsamfundet suunnitteli hakkaavansa yli 10 hehtaaria Natura-alueella sijaitsevia merenrantametsiä. Arvostelun seurauksena Konstsamfundet lupasi jäädyttää hakkuut ja arvioida uusissa suunnitelmissaan myös suojeluvaihtoehtoa. Se lupasi tiedottaa, kun suunnitelmat ovat selvät, mutta aloittikin hakkuut kaikessa hiljaisuudessa.

Paikalliset luonnonsuojelijat löysivät 11.4.2015 Purunpään metsistä lukuisia leimikoita ja Trollklintenin luona avohakkuut oli jo aloitettu. Kävi ilmi, että Konstsamfundetilla oli jo edellisestä syksystä lähtien ollut suunnitelmat avohakata noin 35 hehtaaria ja harvennushakata noin kuusi hehtaaria Purunpäässä Natura-alueen välittömässä läheisyydessä ja Ekhamnin luonnonsuojelualueeseen rajautuen.

Moto jyräsi metsää, vaikka Konstsamfundet oli luvannut kartoittaa suojeluarvot.

Nämä hakkuut uhkasivat rikkoa luonnoltaan poikkeuksellisen hyvin säilyneen saaristometsäkokonaisuuden, jolla on suuri merkitys saariston metsäluonnon monimuotoisuudelle, alueen ympärivuotisten asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden virkistys- ja retkeilymahdollisuuksille sekä saaristomaisemalle, sillä Purunpään alue on Lounais-Suomessa ainoa paikka, jossa mannervyöhyke muuttuu suoraan ulkosaaristoksi. Luonnon, maiseman ja retkeilyn näkökulmasta sekä hyvän saavutettavuuden kannalta Purunpäällä on myös valtakunnallista merkitystä. 

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä lukuisat paikalliset ihmiset lähtivät vastustamaan hakkuita. Mielenosoittajat saapuivat Purunpäähän torstaina 16.4. ja saivat hakkuut pysäytettyä iltapäivän aikana. Mukana oli myös joukko Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piirin aktiiveja.

Metsän puolustajat kokosivat rivinsä ja pysäyttivät hakkuut.

Noin 13 hehtaaria ehdittiin kaataa, mutta valtaosa suunnitellusta avohakkuualueesta kuitenkin säästyi.

Seuraavana päivänä osapuolet asettuivat neuvottelupöytään tilanteen ratkaisemiseksi. Neuvotteluissa sovittiin, että hakkuut ovat keskeytettyinä siihen saakka, kunnes Konstsamfundet saa valmiiksi metsänhoitosuunnitelman suojeluehdotuksineen. Purunpään arvokkaat metsät saivat vähintään aikalisän.

Hakkuiden pysähdyttyä Luonto-Liiton metsäryhmäläiset jäivät inventoimaan kohdetta. Kun metsäkone oli poistunut, päästiin tutkimaan leimikkoaluetta ja löydettiin äärimmäisen harvinaista lahokaviosammalta. Se on erityissuojeltu laji, josta on vain alle 20 havaintoa koko Suomesta. Jos hakkuita ei olisi saatu pysäytettyä, tämä esiintymä olisi menetetty. Saatuaan tiedon lahokaviosammaleen löytymisestä ELY-keskus päätti suojella sen esiintymisalueen. Sammallöydön ansiosta Purunpäähän saadaan välittömästi uusi, noin 2–3 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. 

Ahkeran vastarinnan myötä Purunpään ainutlaatuiset saaristometsät saivat aikalisän ja uuden pikku suojelualueen, mutta niiden tulevaisuus on edelleen epävarma.
Raportin kuvat otti anonyyminä pysyttelevä aktivisti. 
Teksti on koostettu seuraavien lähteiden pohjalta:

Luonto-Liiton Metsäblogi 15.4.2015  
Luonto-Liiton Metsäblogi 16.4.2015
Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 16.4.2015
Luonto-Liiton tiedote 16.4.2015
Luonto-Liiton tiedote 17.4.2015